Monopol pVZP

Od 02.08.2021 vstoupila v platnost změna zákona o pobytu cizinců, podle níž lze komplexní zdravotní pojištění cizinců uzavřít pouze u společnosti Pojišťovna VZP, a.s. toto omezení je stanoveno na 5 let, od 02.08.2021 do 02.08.2026, a týká se cizinců z tzv. třetích zemí, jakož i cizinců v postavení vzdálených příbuzných občanů EU.

Komplexní pojištění uzavřené u jiných pojišťoven do 01.08.2021 zůstává v platnosti. Ministerstvo vnitra ČR však nebude akceptovat dodatky k těmto smlouvám prodlužující dobu pojištění a uzavřené po 01.08.2021.

Pokud se chcete dozvědět, jak se tato změna dotkne přímo Vás, navštivte naši kancelář, rádi zodpovíme všechny otázky.